Bỏ qua nội dung chính

Nam Đài Loan (Hotel)

Alishan House
Địa chỉ :
16, Xianglin Village, Alishan Township, Chiayi County
Số điện thoại :
+886-5-267-9811
Fax :
+886-5-267-9596
Truy cập trang web
Childhood Resort Hotel
Địa chỉ :
42-3, Xiakeng, Fanru Township, Chiayi County
Số điện thoại :
+886-5-2590-888
Fax :
+886-5-2593-399
Truy cập trang web
Crowne Plaza Kaohsiung E-Da World
Địa chỉ :
153, Sec. 1, Xuecheng Rd., Dashu District, Kaohsiung
Số điện thoại :
+886-7-656-8111
Fax :
+886-7-656-8008
Truy cập trang web
Forte Orange Hotel Liouhe
Địa chỉ :
92, Liuhe 1st Rd., Xinxing District, Kaohsiung City
Số điện thoại :
+886-7-239-2222
Fax :
+886-7-239-7899
Truy cập trang web
Fullon Hotel Kaohsiung
Địa chỉ :
45, Wufu 4th Rd., Yancheng District, Kaohsiung City
Số điện thoại :
+886-7-551-1188
Fax :
+886-7-521-1166
Truy cập trang web
Fullon Resort Kending
Địa chỉ :
1000, Chuanfan Rd., Hengchun Township, Pingtung
Số điện thoại :
+886-8-885-6688
Fax :
+886-8-885-6966
Truy cập trang web
Jianshanpi Jiangnan Resort
Địa chỉ :
60, Xushan Neighborhood, Liuying District, Tainan City
Số điện thoại :
+886-6-623-3888
Fax :
+886-6-623-3666
Truy cập trang web
Nice Prince Hotel
Địa chỉ :
600, Zhongxiao Rd., Chiayi City
Số điện thoại :
+886-5-2771-999
Fax :
+886-5-2732-999
Truy cập trang web
Queena Plaza Hotel
Địa chỉ :
No.99, Yong’an 1st St., Yongkang Dist., Tainan City
Số điện thoại :
+886-6-2438999
Fax :
+886-6-2438666
Truy cập trang web
Tayih Landis Hotel Tainan
Địa chỉ :
No.660, Sec. 1, Ximen Rd., West Central Dist., Tainan City
Số điện thoại :
+886-6-213-5555
Fax :
+886-6-213-5599
Truy cập trang web
The Ambassador Hotel
Địa chỉ :
202, Minsheng 2nd Rd., Kaohsiung City
Số điện thoại :
+886-7-211-5211
Fax :
+886-7-201-0348
Truy cập trang web
85Sky Tower Hotel
Địa chỉ :
37~85F, 1, Ziqiang Rd., Kaohsiung City
Số điện thoại :
+886-7-566-8000
Fax :
+886-7-566-8080
Truy cập trang web