Bỏ qua nội dung chính

Ẩm Thực

Đài Nam, một trong 3 trung tâm thương mại ban đầu của Đài Loan, bắt đầu ngay tại An Bình. Tuyến Đường 88 An Bình dừng lại ở di tích lịch sử chính như Pháo Đài An Bình, Khẩu Đội Pháo Erkunshen, các văn phòng cũ của Tait and Co., và Nhà Cây An Bình cũng như một số các địa điểm tốt nhất của thành phố có ẩm thực đường phố.