Bỏ qua nội dung chính

Hidangan Vegetarian Easy House

địa chỉ: (Taipei 101) 45, Shifu Rd., Taipei City.

điện thoại: (02) 8101-8281

La Marquise a Cinq Heures

địa chỉ: 1F, 11, Alley 2, Lane 345, Sec. 4, Ren’ai Rd., Taipei City.

điện thoại: (02) 2773-8529

Prasmanan Vegetarian Ever Green

địa chỉ: 38, Sec. 2, Xinsheng N. Rd., Taipei City (persimpangan Changchun Rd.)

điện thoại: (02)2511-5656

Restoran Su Veges

địa chỉ: 2, Lane 360, Sec. 1, Neihu Rd., Taipei City.

điện thoại: (02)2658-3598