Bỏ qua nội dung chính

Bắc Đài Loan (Hotel)

Amba Hotel
Địa chỉ :
77 Wuchang St., Sec. 2,Taipei City
Số điện thoại :
+886-2-2375-5111
Truy cập trang web
Atami Hotel
Địa chỉ :
258, Guangming Rd., Beitou Dist., Taipei City
Số điện thoại :
+886-2-2891-5161
Fax :
+886-2-2891-6741
Truy cập trang web
Brother Hotel
Địa chỉ :
255, Sec. 3, Nanjing E. Rd., Taipei City
Số điện thoại :
+886-2-2712-3456
Fax :
+886-2-2717-3334
Truy cập trang web
Chuto Plaza Hotel
Địa chỉ :
NO.398,Taoying RD., Taoyuan Dist., Taoyuan City
Số điện thoại :
+886-3-376-6177
Fax :
+886-3-376-6186
Truy cập trang web
City Suites Taipei Nandong
Địa chỉ :
411, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City
Số điện thoại :
+886-2-2742-5888
Fax :
+886-2-2742-2697
Truy cập trang web
City Suites Taoyuan Gateway
Địa chỉ :
442, Zhongzheng E. Rd., Dayuan Township, Taoyuan
Số điện thoại :
+886-3-385-3017
Fax :
+886-3-385-3031
Truy cập trang web
Cosmos Hotel Taipei
Địa chỉ :
43, Sec. 1, Zhongxiao W. Rd., Taipei City
Số điện thoại :
+886-2-2361-7856
Fax :
+886-2-2311-8921
Truy cập trang web
Evergreen Laurel Hotel (Keelung)
Địa chỉ :
62-1, Zhongzheng Rd., Keelung City
Số điện thoại :
+886-2-2427 9988
Fax :
+886-2-2422 8642
Truy cập trang web
Fullon Hotel Danshuei Fishermen's Wharf
Địa chỉ :
83, Guanhai Rd., Danshui District, New Taipei City
Số điện thoại :
+886-2-2628-7777
Fax :
+886-2-2805-9959
Truy cập trang web
Fullon Hotel Sanying
Địa chỉ :
63, Daxue Rd., Sanxia District, New Taipei City
Số điện thoại :
+886-2-8672-1234
Fax :
+886-2-8672-0036
Truy cập trang web
Fullon Hotel Shen Keng
Địa chỉ :
236, Sec. 3, Beishen Rd., Shenkeng Dist., New Taipei
Số điện thoại :
+886-2-2662-0088
Fax :
+886-2-2662-1669
Truy cập trang web
Regent Taipei Hotel
Địa chỉ :
No 3, Lane 39, Section 2, ZhongShan N, Rd. Taipei City
Số điện thoại :
+886-2-2521-5000
Fax :
+886-2-2523-2828
Truy cập trang web
Holiday Inn East Taipei
Địa chỉ :
265, Sec. 3, Beishen Rd., New Taipei City
Số điện thoại :
+886-2-7703-5800
Fax :
+886-2-2662-7428
Truy cập trang web
Leofoo Hotel
Địa chỉ :
168, Changchun Rd., Taipei City
Số điện thoại :
+886-2-2507-3211
Fax :
+886-2-2508-2070
Truy cập trang web
New Continental Hotel Taipei
Địa chỉ :
73, Sec. 1, Chongqing N. Rd., Taipei City
Số điện thoại :
+886-2-2550-5799
Fax :
+886-2-2550-3369
Truy cập trang web
Novotel Taipei Taoyuan International Airport
Địa chỉ :
No. 1-1, Hangzhan South Rd., Dayuan District, Taoyuan
Số điện thoại :
+886-3-398-0888
Fax :
+886-3-398-0999
Truy cập trang web
Pa Fan Ken Homestay
Địa chỉ :
43, Qingbian Rd., Ruifang Dist., New Taipei City
Số điện thoại :
+886- 9-2161-8023
Truy cập trang web
Palais De Chine Hotel
Địa chỉ :
3, Section 1, Chengde Road, Taipei City
Số điện thoại :
+886-2-2181-9999
Fax :
+8862-2181-9988
Truy cập trang web
Park Taipei Hotel
Địa chỉ :
317, Sec. 1, Fuxing S. Rd., Taipei City
Số điện thoại :
+886-2-5579-3888
Truy cập trang web
Pause Landis Resort
Địa chỉ :
88, Sec.5, Xinwu RD., Wulai District, New Taipei City
Số điện thoại :
+886-2-2661-8000
Fax :
+886-2-2661-8080
Truy cập trang web
Taipei Fullerton Hotel
Địa chỉ :
32, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Taipei City
Số điện thoại :
+886-2-2763-5656
Fax :
+886-2-2767-9347
Truy cập trang web
Taoyuan Zai Yan Leader Hotel
Địa chỉ :
39, Nanhua St., Taoyuan Dist., Taoyuan City
Số điện thoại :
+886-3-3326-191
Fax :
+886-3-3384-445
Truy cập trang web
The Ambassador Hotel Hsinchu
Địa chỉ :
188, Sec. 2, Zhonghua Rd., Hsinchu City
Số điện thoại :
+886-3-515-1111
Fax :
+886-3-515-1112
Truy cập trang web
The Grand Hotel
Địa chỉ :
1, Sec. 4, Zhongshan N. Rd., Taipei City
Số điện thoại :
+886-2-2886-8888
Fax :
+886-2-2885-2885
Truy cập trang web
The Landis Taipei Hotel
Địa chỉ :
41, Sec.2, Min-Chuan East Road, Taipei City
Số điện thoại :
+886-2-2597-1234
Fax :
+886-2-2596-9223
Truy cập trang web
Yun Hsien Holiday Resort
Địa chỉ :
1-1, Pubu Rd., Wulai District, New Taipei City
Số điện thoại :
+886-2-2661-6383
Fax :
+886-2-2661-6710
Truy cập trang web
Guan Xiang Century
Địa chỉ :
6, Ln. 66, Ren’ai Rd., Jiaoxi Township, Yilan County
Số điện thoại :
+886-3-987-5599
Fax :
+886-3-987-5800
Truy cập trang web
Shangrila Leisure Farm
Địa chỉ :
168, Meishan Road, Dongshan Township, Yilan County
Số điện thoại :
+886-3-951-1456
Fax :
+886-3-951-5222
Truy cập trang web
Toucheng Farm
Địa chỉ :
125, Gengxin Rd., Toucheng Township,Yilan County
Số điện thoại :
+886-3-977-2222
Fax :
+886-3-977-8688
Truy cập trang web