Bỏ qua nội dung chính

Đông Đài Loan (Hotel)

Chateau de Chine
Địa chỉ :
2, Yongxing Rd., Hualien City, Hualien County
Số điện thoại :
+886-3-822-5198
Fax :
+886-3-823-2799
Truy cập trang web
Cullinan Hotel
Địa chỉ :
126, Linsen Rd., Hualien City, Hualien County
Số điện thoại :
+886-3-831-2939
Fax :
+886-3-831-2937
Truy cập trang web
Farglory Hotel Hualien
Địa chỉ :
18 Shanling, Yanliao Village, Shoufeng Township, Hualien
Số điện thoại :
+886-3-8123-966
Fax :
+886-3-8123-988
Truy cập trang web
Formosan Naruwan Hotel & Resort Taitung
Địa chỉ :
66, Lianhang Rd., Taitung City, Taitung County
Số điện thoại :
+886-89-239-666
Fax :
+886-89-239-777
Truy cập trang web