Bỏ qua nội dung chính

Kinh Kịch Đài Loan

Cách hát kinh kịch địa phương sử dụng phương ngữ Đài Loan và có sân khấu và trang phục được trang trí công phu. Tuy nhiên, trang điểm bị hạn chế so với kinh kịch Bắc Kinh. Các buổi biểu diễn thường diễn ra ngoài trời trên các sân khấu dựng tạm, đặc biệt là trong các lễ hội. Nhiều đoàn nghệ thuật kết hợp cả trang điểm, đạo cụ, và chủ đề hiện đại.