Bỏ qua nội dung chính

Trung Tâm Múa Cloud Gate

Múa là loại hình nghệ thuật của Đài Loan được quốc tế ca ngợi. Trong đó, đoàn nghệ thuật này là nổi tiếng nhất, do Lin Hwai- min, một trong những biên đạo múa hàng đầu thế giới dẫn dắt. Sự sáng tạo trong múa hiện đại của Cloud Gate bao gồm các tác phẩm và chủ đề mang bản sắc địa phương của Đài Loan dựa trên Ấn Độ, Đông Nam Á và Trung Quốc.