Bỏ qua nội dung chính

Lễ Hội Thu Hoạch (Người Bản Địa)

Ngày nay, nhiều dân bộ tộc tổ chức một số phần trong lễ hội thu hoạch truyền thống cho khách du lịch. Bày tỏ lòng biết ơn với các vị thần đã cho mưa thuận gió hòa, một vụ mùa bội thu, người dân có những trang phục đầy màu sắc, nhảy múa, ca hát, và phục vụ các loại thức ăn truyền thống. Du khách thường được mời tham gia vào lễ hội.