Bỏ qua nội dung chính

Không có gì cường điệu khi nói Đài Loan là thiên đường mua sắm, với những trung tâm, cửa hàng bách hóa, cửa hàng chuyên dụng, và chợ bán rất nhiều đồ ngoài những sản phẩm công nghệ cao mà hòn đảo vốn là nơi cung cấp nổi tiếng. Hầu hết các cửa hàng mở cửa từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày trong tuần, và thẻ tín dụng được chấp nhận rộng rãi.